Burada yer alan bilgiler Paybol Teknoloji Ve Danışmanlık  Anonim Şirketi.(“Paybol ”) tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Paybol  Teknoloji Anonim Şirketi (“Paybol ”) https://www.paybol.com.tr / uzantılı internet sitesinde ve mobil uygulamasında kullanıcılarına dijital cüzdan ve mobil ödeme platformu ile hizmet veren bir şirkettir. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Paybol ’in tüm markaları, internet sitesi ve ara yüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Paybol ’in mülkiyetinde olup tüm bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının gerçek sahibi Paybol ’dir. Paybol  söz konusu fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat kapsamında aşağıda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Sınai Mülkiyet Kanun’un 30. maddesi uyarınca:

“Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

 

Sınai Mülkiyet Kanun’un 149. maddesi uyarınca:

“Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini mahkemeden talep edebilir.”

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca:

“55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca:

“Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b) Haksız rekabetin men’ini, c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, isteyebilir.”

 

Paybol  haklarını ve siz değerli Kullanıcılarına daha iyi ve sürdürülebilir hizmet vermek adına fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla tüm yasal haklarını kullanabilecektir.

 

Saygılarımızla, Paybol Teknoloji Ve Danışmanlık  Anonim Şirketi.